Uthyrningspolicy

Vi har vissa krav som ska vara uppfyllda för att få hyra en lägenhet. Dessa krav finns för att främja en rättvis och fungerande uthyrning.

-Ska ha fyllt 18 år.

-Sökande ska ha en fast inkomst, som ska kunna styrkas. Här räknas fast anställning, tillsvidare anställd, inkomst genom egen näringsverksamhet, och pension. I andra/vissa fall kan det vara passande med borgenär, eller deposition, beroende på situation.

-En kreditupplysning görs på alla sökande. Den får inte visa skulder eller några betalningsanmärkningar.

-Lägenhetens storlek ska vara passande för antalet personer som tänkt bo i den. Detta för att förhindra osunda boendeförhållande, och trivnad i fastigheten.