Örebro

Vintrosa

Fastigheten Östra Via är belägen i Vintrosa tätort, ca 1,5 mil väster om Örebro tätort i nära anslutning till E 18. Fastighet inrymmer bl.a. en större ICA-butik, en pizzeria och en bensinmack.
Talby 2.75

Fastigheten är belägen i Odensbackens tätort, ca 2,5 mil sydost om Örebro tätort. Fastigheten, som endast inrymmer en banklokal, är för närvarande fullt uthyrd.

Vintrosa Centrum