Fodret Förvaltning AB, som har sitt säte i Karlstad, äger och förvaltar ett antal fastigheter på skilda orter i Mellansverige.

Företaget leds av Kurt Nilsson, Hammarö, som har varit verksam i branschen sedan 1970-talet.

Företagets policy är att erbjuda prisvärda hyreslägenheter och lokaler av högsta kvalitet och med en personlig och nära relation mellan hyresgäst och hyresvärd.