Kumla

Hällabrottet 2:9 m.fl.

Fastigheten, som ligger i stadsdelen Hällabrottet, är en större industrienhet med ett tiotal hyresgäster, verksamma i skilda branscher. Fastighetens totala uthyrningsbara lokalyta uppgår till 5 169 kvm.


Hällabrottet