Här är våra kontaktupplysningar:

Huvudkontoret i Karlstad:
Tel: 054-526900 
E-post:  
kurt.moviken@telia.com  
Fax: 054-52690