Fodret Förvaltning har fastigheter på följande orter:

Falköping, Kristinehamn, Hällabrottet, Motala och Örebro.