Falköping

Kronhjorten 22

Denna fastighet är belägen vid Järnvägsgatan 2 - 12 i stadsdelen Ranten, mitt emot Resecentrum. Fastigheten innehåller 92 lägenheter, 1- 3 rum och kök, och ett antal lokaler, huvudsakligen butiker samt ett större dagcenter för äldre personer.Många av lägenheterna är nyligen helt nyrenoverade och håller en mycket hög standard.

Mycket god tillgång till P-platser med låg hyra.

Klockaren 11

Denna fastighet är belägen vid Storgatan 7-9 och Landbogatan 2 i stadens absoluta centrum, mycket nära Stora Torget, och inne-håller totalt 6 lägenheter och 3 lokaler, varav 1 bankkontor, FöreningsSparbanken, och 2 butiker.

 

Gästgivaren 8

Även denna fastighet, med adress Sankt Olofsgatan 1-5 och Storgatan 36, 38 och 44,  är belägen i stadens absoluta centrum och innehåller sammanlagt 35 lägenheter, 2-5 rum och kök, samt 19 lokaler, varav bl.a. 2 bankkontor, Nordea och SEB, 8 butiker och 1 restaurang.

God tillgång till parkeringsplatser på gården.


Kronhjorten


KlockarenGästgivaren
Gästgivaren