Välkommen till Fodret Förvaltning AB

Fodret Förvaltning AB är ett medelstort fastighetsbolag som äger och i egen regi förvaltar fastigheter i Falköping, Kristinehamn, Kumla och Motala .

I Falköping utgörs vårt bestånd av fem större,  centralt belägna fastigheter, som bl.a. inrymmer närmare 300 bostadslägenheter av varierande storlek och ett antal butiks- och kontorslokaler.


Fastigheten i Motala, som är belägen vid Stora torget, innehåller drygt 3 000 kvm kontors- och butikslokaler.

Fastigheten i Kumla innehåller verkstads- och lagerlokaler. 

Lediga lägenheter
Lediga lokaler
 Telefon: 070-526 90 00